picture tag trong HTML

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu xem thẻ picture trong HTML làm nhiệm vụ gì nhé ^^.